Khách sạn Royal Hội An Đà Nẵng

Nhà ở cán bộ Tổng cục 2 - Bộ Quốc phòng Lai Xá, Hà Nội

Trung tâm thương mại Machinco Trần Phú, Hà Nội

Dự án cải tạo giảng đường D6 Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hệ thống chiếu sáng nhà xưởng 1 số nhà máy KCN Nomura Hải Phòng